Szanowni Państwo, W związku z obecnie panującą sytuacją epidemiczną jesteśmy niezmiennie gotowi do pomocy i wsparcia prawnego.
Wprowadziliśmy w Kancelarii szereg zasad mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa Państwa i naszych pracowników.

Biura w Krakowie i w Warszawie otwarte są w godzinach 9:00-17:00. Praca naszego Zespołu odbywa się w pełnym zakresie, w większości w trybie zdalnym.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów:
12 426 05 30 (Kraków) i 22 850 10 10 (Warszawa) oraz mailowo: office@traple.pl. (24/7).

Zespół Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Partner, Adwokat

ul. Królowej Jadwigi 170
30-212 Kraków
tel.: (+48) 12 426 05 30
fax: (+48) 12 426 05 40

Nadchodzące wydarzenia

adw. dr hab. Jan Byrski

Specjalizuje się w zakresie prawnej ochrony informacji (danych osobowych, tajemnic zawodowych, tajemnicy przedsiębiorstwa) oraz szeroko pojętego prawa rynku instytucji finansowych (FinTech), IT i  TMT, a w szczególności w prowadzeniu postępowań przed Prezesem NBP, Przewodniczącym KNF oraz Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (obecnie Prezesem UODO) i spraw przed sądami administracyjnymi.

Doradza spółkom i instytucjom finansowym z rynku polskiego, jak i rynków międzynarodowych.  Jest ekspertem prawnym Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) oraz Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (FROB). Członek IAPP. Wiceprzewodniczący Komitetu FinTech PIIT.

Uczestnik prac parlamentarnych dotyczących dostosowania polskiego prawa do RODO, licznych nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych oraz prac ministerialnych dotyczących rozporządzeń wykonawczych do niej. Członek Rady Konsultacyjnej miesięcznika IT w  Administracji.

Prelegent na konferencjach, seminariach i szkoleniach w Polsce i zagranicą. Autor i współautor licznych pozycji naukowych i popularnonaukowych, m.in.: publikacji „Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania”, monografii „Tajemnica prawnie chroniona w działalności bankowej” (C.H. Beck 2010), która zdobyła I nagrodę NBP w konkursie Scientiae Legis Excellentia na najlepsze rozprawy doktorskie z prawa gospodarczego oraz rozprawy habilitacyjnej „Outsourcing w działalności dostawców usług płatniczych” (C.H. Beck 2018).

Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego Wydziału Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie.

Absolwent WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkoły Prawa Niemieckiego UJ oraz Uniwersytetów w Heidelbergu i Moguncji, oraz Szkoły Prawa Austriackiego UJ i Uniwersytetu Wiedeńskiego. Stypendysta Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na Ruhr-Universität Bochum. Stypendia na Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald, Johann Gutenberg Universität Mainz oraz w Max-Planck-Institut für Immaterialgüter-und Wettbewerbsrecht.

Doradza klientom w języku polskim, niemieckim i angielskim

Specjalizacje

  • Postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej – wybrane zagadnienia prawne /wspólnie z L. Sytniewski // W: Problemy zarządzania, innowacje w płatnościach, vol. 113, nr 3 (54), t. 1, Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski 2015, s. 131-143;
  • Przekazywanie informacji w postaci elektronicznej w działalności zakładu ubezpieczeń: wybrane zagadnienia //  W: Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych , Bogusława Gnela, Monika Szaraniec (red. nauk.),  Warszawa, Lex a Wolters Kluwer business 2015, s. 83-104
  • Komentarz do rozporządzenia nr 2015/751 w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę, System Informacji Prawnej LEX 2015, wspólnie z A. Marcinkowska, L. Sytniewski
  • Dane osobowe w grach komputerowych / wspólnie z L. Sytniewski // W: Ochrona gry komputerowej. Aktualne wyzwania prawne (red. nauk. E. Traple) Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2015
  • Komentarz do ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o  usługach płatniczych, Komentarze elektroniczne C.H. Beck 2014
  • Ochrona baz danych // W: Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów (red. nauk. Bogusława Gnela), Wydawnictwo Difin, 2014
  • Tajemnica prawnie chroniona w działalności bankowej, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010
  • Wybrane tajemnice zawodowe a prawna ochrona danych osobowych  // W: Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania (red. X. Konarski, G. Sibiga), Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2007