Szanowni Państwo, W związku z obecnie panującą sytuacją epidemiczną jesteśmy niezmiennie gotowi do pomocy i wsparcia prawnego.
Wprowadziliśmy w Kancelarii szereg zasad mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa Państwa i naszych pracowników.

Biura w Krakowie i w Warszawie otwarte są w godzinach 9:00-17:00. Praca naszego Zespołu odbywa się w pełnym zakresie, w większości w trybie zdalnym.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów:
12 426 05 30 (Kraków) i 22 850 10 10 (Warszawa) oraz mailowo: office@traple.pl. (24/7).

Zespół Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Partner, Adwokat

ul. Królowej Jadwigi 170
30-212 Kraków
tel.: (+48) 12 426 05 30
fax: (+48) 12 426 05 40

Nadchodzące wydarzenia

adw. Beata Matusiewicz-Kulig

Specjalizuje się w prowadzeniu procesów sądowych oraz doradztwie z zakresu prawa nieuczciwej konkurencji, prawa własności przemysłowej, jak również prawa cywilnego. Posiada doświadczenie w prowadzeniu sporów przed sądami polubownymi, w tym przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych oraz w postępowaniach przez Urzędem Patentowym RP oraz EUIPO.

W kancelarii kieruje pracami zespołu ds. rozwiązywania sporów i arbitrażu oraz jest członkiem Praktyki Prawa Własności Intelektualnej.

Prowadziła szereg procesów sądowych w imieniu wiodących na polskim rynku podmiotów z branży telekomunikacyjnej, farmaceutycznej, ubezpieczeniowej i FMCG w sprawach z zakresu ochrony przed nieuczciwą konkurencją, w tym nieuczciwą reklamą oraz znaków towarowych. Reprezentuje znane firmy farmaceutyczne w sporach sądowych dotyczących nieuczciwej reklamy produktów leczniczych oraz suplementów diety. Posiada doświadczenie w sprawach dotyczących nieuczciwej reklamy porównawczej i reklamy wprowadzającej w błąd.

Reprezentuje i doradza także licznym przedsiębiorcom z branży meblarskiej, dekoracyjnej, przemysłowej, tekstylnej, odzieżowej, obuwniczej oraz sportowej w sporach o ochronę praw autorskich, ochronę wzorów przemysłowych, wzorów wspólnotowych i znaków towarowych, w tym przed Sądem Wspólnotowym ds. Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych oraz w postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym RP i EUIPO m.in. w sprawach o unieważnienie wzorów i znaków towarowych.

Posiada również doświadczenie jako pełnomocnik w procesach sądowych o naruszenie patentów, praw do nazwy firmy, dóbr osobistych. Reprezentowała w takich sporach m.in. wiodące portale internetowe w Polsce, a także firmy farmaceutyczne i znane firmy z branży kosmetycznej.
W zakresie jej praktyki mieści się również bieżące doradztwo w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego oraz reprezentacja w sporach sądowych w takich sprawach. W szczególności występuje w imieniu podmiotów z branży telekomunikacyjnej i przemysłowej w postępowaniach dotyczących rozliczeń z wykonawcami i agentami. Doradza klientom także w sprawach z zakresu spraw pracowniczych oraz reprezentacji pracodawców w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Specjalizacje